Portfolio

Advertenties | Columns | Cultuur | Interviews | Journalistiek | Persberichten | Tekstredactie | Webteksten | Zakelijke teksten


Advertentie | de tekstschrijvers

Er zijn voor advertentieteksten richtlijnen zoals gebruik van een dubbelzinnige kopregel, korte zinnen, weinig bijzinnen, een vraag stellen, unieke eigenschappen van het product noemen, een klant aan het woord laten, autoriteit laten blijken… leuker is het om je nergens aan te houden. Vier voorbeelden uit onze portfolio.

Lekker kort, dus goedkoop; advertentie in regionale krant.

Deze krant staat vol spel- en schrijffouten, wilt u wel serieus genomen worden? www.detekstschrijvers.nl (Geweigerd.)


Advertentie | Online verkoopplatform

Ook geen al te lange reclametekst.

Verkopen doen wij wel voor je

Onopgemaakt bed met laptop, illustratie bij advertentietekst van de tekstschrijvers
Ontwerp opdrachtgever

Niks doen kunnen we allemaal, daar is dan ook weinig aan. Nee, zorgen dat je fluitend naar je werk huppelt, dáár gaat het om: uit je bed stappen en een paar passen verderop zingend je winst tellen, vanachter je laptop. Kijk, dán hebben we het ergens over. Ook dat kunnen we allemaal, wen er maar aan.

Dat wennen hoeft niet lang te duren: als je een idee en vijf minuten hebt begint je nieuwe carrière vandaag. Ik hou het verder kort, de zaak wijst zichzelf wel… even een filiaaltje openen.


Advertentie | Fotopersbureau

Zakelijk en zonder franje; dat was de opdracht voor de tekstschrijvers. Eigenlijk zoals de titel suggereert. 

Flits

Renpaarden met ruiters in de sneeuw, een illustratie bij een advertentietekst van de tekstschrijvers
Fotografie opdrachtgever

Wij zijn er geweest, hebben het gezien en vastgelegd… een rij arbeiders die op een stalen balk, hoog boven New York lunchen; het naakt rennende Vietnamese napalm meisje; de aarde gezien vanaf de maan; een man met plastic-tassen in de hand, staande voor een rij tanks op Tiananmen Square. Zaken die niemand geloofd zou hebben als niet iemand ze had gefotografeerd, want waar je niet bij bent gebeurt niet en al helemaal niet als niemand het voor je vastlegt, er verslag van doet.

Wij schieten dagelijks momenten de eeuwigheid in. Dat doen we voor kranten, tijdschriften en advertenties. Omdat wij daar dagelijks mee bezig zijn, beschikken we onderhand over een van de grootste on-line fotodatabases van Europa.

Beroepsmatig houden wij van snelheid, dat is de reden waarom het zwaartepunt van die verzameling bij sport ligt. Een sluitertijd bepaalt daar het verschil tussen een podiumplaats en verlies. In de traagheid van een eeuw zit ook de snelheid van een seconde, en in het tikken van secondes de traagheid van een eeuw. Alles wat zich daartussen afspeelt vereeuwigen wij tenslotte in een flits.


Advertentie | Labs55

Daarginds werken de ouden, mijnheer

Afbeelding van een advertentie waarvan de tekst geschreven is door de tekstschrijvers
Fragment advertentie, ontwerp 2-weg

Succes vertaalt zich in de ruimte die je inneemt; of het nu de krant betreft of je werkplek. Over het laatste kunnen die lui uit de Caballero Fabriek meepraten. CabFab is, sinds de opening in 2006, de kweekvijver voor creativiteit in Den Haag. In ruimtes van 24 tot 500 vierkante meter zijn ontwerpers, fotografen, communicatieadviseurs en architecten bezig de wereld mooier te maken, te verbeteren. De bedrijven profiteren van elkaars kennis en delen informeel vergaderruimtes, lunchruimtes, pantry’s en sinds kort ook evenementenlocaties. De hele voormalige fabriek is met behoud van originele bouwkundige details opnieuw opgetrokken en dat geeft het pand zijn herkenbare en eigentijdse uitstraling.  

Succes vertaalt zich ook in de jaloezie van een ieder die nog niet in een creatief bedrijfsverzamelgebouw werkt; voor hen is er op loopafstand van station Holland Spoor een herkansing. Labs55 biedt daar een hip onderkomen aan een ieder die ambachtelijk, creatief, productief of innovatief bezig is. De locatie heeft kantoor- en bedrijfsruimtes van 40 tot 500 vierkante meter, omdat de plafons 5 meter hoog zijn kan er zelfs met groot materiaal en zware machines worden gewerkt. Ook dat gegeven zorgt voor een levendige mix van bezigheden die 24/7 per etmaal door kunnen gaan.  Mensen van het heden zijn tijdloos bezig.


Cultuur | Tentoonstelling in Het Hertenhuisje

Voor de tweejaarlijkse bijeenkomst op de buitenplaats Backershagen in Wassenaar, waar de Amsterdamse regentenfamilie Backer in de zomer verbleef, werd een tentoonstelling in Het Hertenhuisje georganiseerd. De tentoongestelde objecten zijn onderdeel van de familiecollectie die sinds 1954 onderdak vindt in het Amsterdams museum en omvat 1500 (kunst-) voorwerpen.

Cornelis Backer tussen de boeken geschilderd door Frans van Mieris
Portret Cornelis Backer (1693-1775) door Frans van (II) Mieris (1689 – 1763)

Door de tijd verwonderd

In de tuinen die in de Renaissance werden aangelegd, werd alles door liniaal en passer bepaald: geometrisch, met gespiegelde rondingen. De mens was dan ook superieur aan de natuur. Dat tijdperk maakte onder andere door publicaties van Rousseau plaats voor de Romantiek. Sentiment, fantasie, natuurbeleving en verwondering voerden in het leven van de kunstenaar sindsdien de boventoon; die veranderende kijk had ook gevolgen voor het buitenhuis en de bijbehorende landschapstuin. Ook de tuingebouwen (follies of wel dwaasheden, in de zin van pittoresque verlevendigen) maakten een ontwikkeling door die in de negentiende eeuw uitmondde in de Zwitserse chaletstijl. Parken en tuinen werden kopieën van de natuur en wel op zo’n manier dat ze moesten verrassen, na elke bocht een verwondering. Want als er iets tijdloos blijft, is het de verwondering.

Eeuwen later staart u op Landgoed Backershagen in het Hertenhuisje naar een schilderij en hoort u nog de vogels, ziet u door een raam nog de bomen en ondergaat u de stille verhalen van de geschiedenis. Heel die wonderlijke ambiance van een moment dat weer vervliegt wordt u geschonken, enkel en alleen omdat u op iets anders let. Het mooie van de ons omringende werkelijkheid zit namelijk niet in de dingen zelf, maar in de manier waarop ze door ons bekeken worden, dan pas zijn ze er. Voor Willem Bastiaan Tholen zag niemand de havensteden, Willem Maris ontdekte de Hollandse sloten, Willem van Mieris de interieurs… we kijken de hele dag door de ogen van kunstenaars die allang gestorven zijn.

Men zou de kunstgeschiedenis kunnen opvatten als het voortdurend inpolderen van stukken werkelijkheid, die tevoren onzichtbaar waren. Als gevolg bestaat niets zonder de gratie van uw fantasie. Sterker nog, weinig is van meer waarde dan de door kunst en natuur opgewekte verwondering. Toen en nu.

De noordenwind jaagt de zomer het land uit, genadeloos duwen daarbij de wijzers van de klok momenten de eeuwigheid in. In dat tikken van seconden herbergt zich ongemerkt de traagheid van een eeuw en in die eeuw de traagheid van seconden. De toekomst komt, de toekomst gaat.


Cultuur | Tentoonstelling in Museum Het Leids Wevershuis

Afra Maria (Schering en inslag)

Detail uit een tentoongesteld werk in Museum Het Leids Wervershuis, repen gekleurd materiaal.
Detail uit het weverswerk van Afra Maria

Vanaf grote hoogte lijkt Nederland op een lappendeken, wie beter kijkt ziet pas wat er werkelijk gaande is. Op eenzelfde manier kan er naar het werk van Afra worden gekeken; van een afstand biedt haar werk een bonte aanblik maar eenmaal dichterbij treft men een subtiel lijnenspel tussen mens en natuur, samengesteld uit restanten van de samenleving. Uit een andere hoek, als dwarsdoorsnede, kijkt de toeschouwer naar geologische lagen die zijn opgebouwd uit verschillende periodes van haar bijna twee decennia overbruggende hartstocht.

Afra Maria de Wit (1962) komt zelden buiten, kijkt geen TV en lezen doet ze niet. De wereld en zijn verhalen komen via spaarzame persoonlijke contacten bij haar binnen. In haar leven waren tegenslagen dan ook schering en inslag. Als het doel verwerking zou zijn, heeft ze nu genoeg aan haar arbeid. Zoals ze zelf laat optekenen: “Weven kleurt mijn bestaan.”

Afra haar werk lijkt als verhaal te zijn ontsnapt uit een zak van een jurk, gemaakt door kunstenaar Simone Ten Bosch; eerdergenoemde kan in ieder geval als een inspiratiebron worden gezien. Hoe dan ook: Afra weeft dapper door aan haar levenswerk dat in Het Wevershuisje op een excellente manier tot zijn recht komt. Dat de Allokoenenia afra een spinnensoort is die bijna niets anders doet dan weven, kunnen we afdoen als louter toeval.


Column | Online verkoopplatform

Een column is meestal opgetekend in kolommen. Vandaar het woord ‘column’. Er is sprake van een deadline en een vooraf gegeven omvang, bovendien is een column een vaste rubriek. Eenmalige publicaties zijn dan ook geen column. De tekstschrijvers hadden een vaste stek op de website van deze opdrachtgever.  

Het nieuwe werken

Opengeslagen bijbel met het schutblad van het nieuwe testament, over tekstschrijvers gesproken.
© de tekstschrijvers

Collega tekstschrijvers Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes hadden al in de gaten dat je met alleen een oud testament als wervende folder geen groeiende kerkgemeente bij elkaar wauwelt. Ze penden er in een olijke bui dan ook een vrolijker pendant achteraan. Zoals bij zoveel zaken gaat het tenslotte om het evenwicht… zonder duister geen licht, zonder Ying geen Yang, zonder Sjors geen Sjimmie en zonder oud geen nieuw.

Na het nieuwe testament, het nieuwe leiderschap, het nieuwe denken, het nieuwe rijden nu dus het nieuwe werken. Hoewel ik zeer wantrouwend ben ten aanzien van alles waar ‘nieuw’ voor staat schuif ik mijn scepsis even terzijde omdat de oude manier van werken mij ook nooit helemaal is bevallen. Ik begrijp dus dat dát anders kan en laat de 4 pijlers van de nieuwe wereldorde (via de site van Microsoft) op mij inwerken: 

Technologie

Het Nieuwe Werken vraagt om een flexibel technologisch platform. Want medewerkers moeten altijd en overal kunnen beschikken over de juiste informatie en middelen om te kunnen werken en samenwerken.

Bij de eerste pijler gaat het al fout. In de tweede zin valt duidelijk te lezen dat medewerkers altijd en overal over middelen moeten beschikken om te kunnen werken. Allereerst noemt geen enkele werknemer zijn collega medewerker, alleen een werkgever noemt personeel medewerkers dus waakzaamheid is voor veruit het merendeel van de bevolking geboden. Ten tweede: de mogelijkheid om ‘altijd en overal te moeten kunnen werken’ is bijna anderhalve eeuw na Karl Marx niet echt vooruitgang te noemen. We lezen opgetogen verder: 

Inspiratie

Het Nieuwe Werken vraagt om inspiratie. De mensen in de organisatie krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen maar moeten ook geïnspireerd worden om het beste uit zichzelf te halen. 

Kan een verstandig mens hé-lé-máál niets mee, dus op naar pijler 3: 

Organisatie

Het Nieuwe Werken vraagt om een flexibele organisatie. Geen command & control meer, maar eigen initiatief en zelfsturing. 

Eigen initiatief en zelfsturing gaan het blijkbaar worden in de toekomst, geen idee hoe we ooit zonder hebben gekund. Pijlertje cultuur dan maar, komt ie: 

Cultuur

Het Nieuwe Werken vraagt om een cultuuromslag. Een omslag van eenrichtingsverkeer naar een dialoog, van delegeren naar coachen en van werk of privé naar werk én privé. 

Als eenrichtingsverkeer beperkt blijft tot de route die het maandsalaris aflegt, hoeft er voor 99% van de bevolking niet veel te veranderen. Het kwaad wortelt pas goed in de laatste zin: een omslag van de gescheiden werelden van werk en privé naar een wereld van werk én privé. Elke toevoeging is hierbij overbodig, duidelijker heeft het kapitalisme nooit gesproken. Behoed u dan ook voor al wat nieuw, verbeterd of gratis is. Een van de ergste dingen die de geest kan overkomen is de slavernij van een nieuw idee; men heeft er zelden gemak van. Kijk maar, het nieuwste moet nog komen en zie hoe erg het nu al is.


Interview | Versneld voor de klas

Als je wat wil leren, geef les

Volgens het laatste rapport van de onderwijsinspectie waren er vorig jaar 45 duizend vacatures in het (speciaal) basisonderwijs, vmbo, mbo en het hoger onderwijs; een groei van bijna 30% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze groei is voor een groot deel te verklaren doordat in het onderwijs relatief veel 55-plussers werkzaam zijn. Het lerarentekort biedt dan ook volop kansen voor bevlogen studenten die een carrière in het onderwijs overwegen.

illustratie bij interview de tekstschrijvers
Cheyenne Raadtgever met haar (oud-leraar en) stagebegeleider Marion van der Elst

Leermeester

Om het tekort aan leraren in de Haagse regio te verkleinen is ruim een decenium geleden een samenwerkingsverband ontstaan tussen een veertigtal onderwijsinstellingen: De Rode Loper. Deze organisatie richt zich op een nieuwe instroom van docenten. Eén van de initiatieven die De Rode Loper daartoe samen met de Haagse Hogeschool heeft ontwikkeld, biedt jonge (aankomende) ingenieurs de kans docent in een bètavak te worden. Aan De Haagse Hogeschool bestaat zodoende de mogelijkheid om naast een technische of ICT-studie binnen een half jaar een bèta onderwijsbevoegdheid te halen. In september zijn daar 21 studenten aan een minor Ingenieur & Docent begonnen om zo te ontdekken of het docentschap wat voor ze is. Deze opleiding is een een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs en trekt enthousiaste en getalenteerde belangstellenden. Zo’n studente -Technische Bedrijfskunde- is Cheyenne.

Wat goed is komt snel

Na een rondleiding door het ’s Gravendreef College, de school waar Cheyenne stage loopt, neemt de opgewekte jonge vrouw in de modern ingerichte lerarenkamer plaats naast haar stagebegeleider: docent wiskunde Marion. Gedrieën aan de koffie.

Cheyenne vertelt: “Via een artikel in een maandblad van de Haagse Hogeschool kwam ik in contact met de Haagse Opleidingsschool. Als je daar als hbo-er of academicus de minor Ingenieur & Docent haalt bent je nog niet onderwijsbevoegd. Wel krijgt je vrijstellingen, daarmee kan je met een kopopleiding in één jaar je tweedegraads bevoegdheid halen en lesgeven in de onderbouw.” -“Kopopleiding?” Cheyenne: “De tweedegraads lerarenopleiding is een studie op hbo-niveau en duurt normaal vier jaar, een kopopleiding brengt dit terug tot één jaar.”

Kundig voor de klas

-“Hoe ziet Ingenieur & Docent eruit?” “Oh, eerst 10 weken 3 dagen per week een kennismakingsstage. De klas komt daarnaast elke woensdag voor werkbijeenkomsten samen. Ook zijn er workshops rond onderwijsvernieuwingen, laatst een workshop expressie gehad, erg boeiend. Enfin, als je die eerste periode goed doorkomt volgt het tweede deel: vakdidactiek in Utrecht, totaal een halfjaar. Da’s goed voor 30 studiepunten. Pittig allemaal maar zó leerzaam.” Marion vult aan: “Geen probleem voor haar, ze was altijd al een proactieve leerling.”

“Wat ik van het docentschap verwacht? Het geeft echt voldoening om met leerlingen een band op te bouwen, ze te motiveren. Daarnaast deel ik graag kennis.” Ze begint te glunderen en vervolgt:
“Ik heb nu al een andere kijk op onderwijs, zie alles van de andere kant. Ik heb hier namelijk op school gezeten. Da’s wel vreemd hoor… dat je leraren van toen, nu je ploegmaatjes zijn. Van dag meneer naar ha collega.“

-“Hoe verder?” Cheyenne staat op, haalt in één beweging de koffiebekertjes van tafel: “Hierna wil ik bij een groot bedrijf onderzoeksstage doen, maar waarschijnlijk wordt het toch een baan in het onderwijs. Nee… ik weet het zeker.”


Journalistiek | Krantenartikel

Met non-fictie worden informatieve teksten aangeduid die hoofdzakelijk op de werkelijkheid betrekking hebben. Opmerkelijk: religieuze werken als de Bijbel en de Koran worden in het algemeen als non-fictie beschouwd.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Een kerk omgetoverd tot kringloopwinkel. De tekstschrijvers
© de tekstschrijvers

Restaurants, boekenwinkels, kringloopwinkels… door de secularisatie staan kerken zelfs als kroegen open. Toch, middenin de Haagse wijk Transvaal torent een gebedshuis uit boven een buurt waar dertig procent van de bewoners van het sociaal minimum leeft en waar de functie van het kerkgebouw nog gebaseerd is op een overtuiging: naastenliefde.

Elke donderdagochtend opent kerkhuis De Paardenberg om kwart voor elf haar deuren. Ongeveer vijftig gestapelde kratten met onder andere groente, fruit, rijst, peulvruchten, zuivelproducten en eieren worden efficiënt verdeeld onder de zeven vrijwilligers die de inhoud achter een rij tafels uitstallen. Klanten van de voedselbank vullen hun boodschappentassen met een weekpakket ter waarde van ongeveer vijfenveertig euro; een nieuw krat wordt van de stapel naar een lege tafel verplaats. De klandizie lijkt gemêleerd. 

Coördinatrice Jeannet Bierman: “Er is inderdaad een grote diversiteit in het klantenbestand: ZZP-ers, langdurig zieken maar ook mensen met schulden en werkzoekenden. De groep wisselt van samenstelling. Meer dan de helft van de klanten is binnen een jaar weer weg.”

Armoede is helaas toch vaak langdurig. Een groot deel van de absolute minima bevindt zich minstens drie jaar onder het niet-veel-maar-toereikend criterium. Iemand is volgens de definitie van het sociaal cultureel planbureau arm als hij minder heeft dan ‘de doorsneeburger’. In Nederland hebben we het ongeveer over een miljoen personen. De criteria voor de voedselbank liggen daar ruim onder. Als voor een alleenstaande de inkomsten min vaste lasten onder de tweehonderdvijfentwintig euro uitkomen komt de aanvrager in aanmerking. Voor een alleenstaande met twee kinderen is vierhonderdvijf euro het normbedrag.    

Landelijk maken 140.000 mensen gebruik van de voedselbank, verdeeld over 523 uitgiftepunten. Er werken 11.700 vrijwilligers. In Nederland bedraagt voedselverspilling jaarlijks zo’n 2,3 miljoen ton: een offer aan Plutus de god van de welvaart. De helft wordt verspild bij particulieren en de andere helft bij de voedselverwerkende bedrijven zoals fabrikanten, de detailhandel en de horeca. De voedselbanken richten zich op de overschotten bij fabrikanten en supermarkten, 12% van de voedselbanken is ondertussen omgebouwd tot supermarkt… 

Sinds drie jaar ontstaan er -vooral in Zuid-Holland- initiatieven die de voedselbank kunnen aanvullen of vervangen. Initiatieven waar de bezoekers zelf hun mandje mogen vullen en waar niet alleen minima welkom zijn. Het gemeenschappelijke idee achter deze winkels is dat klanten met een normaal bestedingspatroon bijdragen aan de behoeften van bezoekers die leven van het sociaal minimum of minder. In tegenstelling tot de voedselbank moet er bij sociale supermarkten wel worden afgerekend, de manier waarop verschilt: sommige winkels bedienen zich van een pas waarmee de niet kapitaalkrachtige houder korting krijgt, bij anderen wordt een bedrag op een pasje bijgeschreven. Niet alle initiatieven zijn even succesvol. Super van Lopik, de eerste sociale supermarkt van Vlaardingen, opende haar deuren op 14 maart 2017; een dik jaar later was de zaak failliet. De Swingmarket in Rotterdam doet het beter; na de opening van het eerste filiaal begin 2016 werd medio 2017 het derde filiaal geopend. In Den Haag is er sinds begin van dit jaar de sociale supermarkt Kies! die in een SRV-wagen tweehonderdvijftig huishoudens bedient.

In dezelfde gemeente werken vijf sociale ondernemers, waarvan enkelen met ervaring in de bijstand, aan het opzetten van de sociale supermarkt VoorDelen. Groot verschil met bovenstaande initiatieven is dat er voor wat betreft het afrekenen een koppeling wordt gemaakt met time-banking. Timebank.cc is een platform waarbij kennis en vaardigheden worden verhandeld met ‘tijd’ als ruilmiddel. Betalen met arbeid dus; een uur werk staat gelijk aan tien euro. In Den Haag zijn er bij de Nederlandse vestiging duizend gebruikers aangesloten. Zolang dit geldsysteem klein genoeg blijft om aan officiële regelgeving te ontsnappen, is het een prima manier om het bijstandsniveau aan te vullen tot een menselijker bestaan. Anderzijds zou goede regelgeving er voor kunnen zorgen dat ook schulden met arbeid kunnen worden ingelost. 


Persbericht | Luchtvaartmaatschappij

Persberichten moeten ingekort kunnen worden zonder iets af te doen aan de boodschap en moeten nieuwswaarde hebben. Natuurlijk heeft een goed persbericht een grote doelgroepgerichtheid en is geschreven in een journalistieke stijl. Je persbericht laten schrijven is aanbevelenswaardig.

Nieuwe luchtvaartmaatschappij

publicaties van airventus waar de tekstschrijvers een bijdrage aan hebben geleverd
Teksten van alle publicaties van Airventus zijn door ons geschreven, vormgeving 2-weg

Vanaf maart telt Nederland officieel 17 luchtvaartmaatschappijen; de jongste onderscheidt zich van de bestaande doordat deze uitsluitend medisch-georiënteerde vluchten uitvoert. 

Na een marktstudie in de oprichtingsfase bleek dat er een tekort is aan ambulance vliegtuigen. Daartoe worden toestellen ingehuurd die voor VIP vluchten zijn gebouwd. Dat dát goedkoper en efficiënter kan met specifiek ingerichte toestellen (voorzien van Life Port, AeroSled en PLUS) was aanleiding tot het daadwerkelijk oprichten van de nieuwe luchtvaartmaatschappij. 

AirVentus kan zodoende voor verschillende diagnoses aangepaste vliegtuigen leveren inclusief bemanning, artsen en medische ondersteuning.  De maatschappij vliegt voornamelijk op 2.000 Europese bestemmingen maar ook Afrika en het Midden-Oosten behoren tot de mogelijkheden. Kortom de eerste Medevac Carrier van Nederland is klaar voor de start.

Het betreft hier een vliegende start, gezien het feit dat voor volgend jaar de maximale capaciteit aan vlieguren al bijna is bereikt door een groot aantal overeenkomsten met diverse binnen- en buitenlandse alarmcentrales en ambulate operatoren zoals het Nederlandse broeder de Vries Dutch Medical Services dat internationale repatriëringen en evacuaties uitvoert voor grote alarmcentrales. Deze samenwerking resulteerde in een Joint Venture tussen AirVentus en ‘Dutch Air Ambulance’ dat is ondergebracht bij Broeder de Vries. Dutch Air Ambulance kan dan ook putten uit een ruim bestand van artsen uit Nederland en België. Zo verlenen vooraanstaande cardiologen, chirurgen, intensivisten en internisten hun diensten aan de nieuwe maatschappij die tevens instaat voor het transport van organen tussen verschillende Europese medische centra. 

De eerste Cessna Citation Encore zal overigens op Schiphol zijn thuisbasis krijgen, waar het hoofdkantoor komt is nog niet duidelijk. Het bedrijf voert gesprekken met de industriebank LIOF en de luchthaven van Maastricht maar ook Brustem Airport (Oude luchtmachtbasis St.Truiden) is in samenwerking met de Limburgse Reconversiemaatschappij een reële optie.


Persbericht |Institutionele investering in Marokko

Grensoverschrijdende zorg

Alle PR uitingsvormen van een opdrachtgever van de tekstschrijvers bijeen op een afbeelding
Alle uitingsvormen van MLD hebben wij van tekst voorzien, ontwerp 2-weg

Volgend jaar gaat ‘Morocco Land Development (MLD)’ een kliniek voor niet spoedeisende operaties in Marokko realiseren; de intentie verklaring is gisteren in Marokko getekend.

Lange wachttijden zorgen voor groeiende onzekerheid, ook daarom zoeken jaarlijks tienduizenden landgenoten medische hulp buiten de landsgrenzen; temeer omdat de zorgverzekeraar in veel gevallen de kosten dekt. Ging men vroeger naar Scheveningen, Oostende of in een zeldzaam geval naar Davos, nu vliegt de mondaine hulpbehoevende naar landen als Maleisië en Thailand. Dat medisch reizen wereldwijd een aanzienlijke groei kent blijkt wel uit het feit dat India over vier jaar een omzet uit medisch toerisme van 2,2 miljard euro verwacht. Nederlandse patiënten gaan nu nog voornamelijk naar Duitsland en België, als het aan projectleider Arjan Blok van MLD ligt komt daar snel verandering in:

“In België zorgde de toestroom van met name Nederlandse patiënten voor 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Het moet in het noorden van Marokko mogelijk zijn om een deel van zo’n groei te realiseren. Daartoe zetten we een eerste stap door in de omgeving van Tanger een ziekenhuis te bouwen dat bemand wordt door een Nederlands medisch team. Ook voor de pensionair of tweede huis bezitter in de streek rondom Tanger is het trouwens een prettig idee om onder Nederlandse begeleiding voor zorg terecht te kunnen.”

“Als in een gebied geïnvesteerd wordt, kunnen de omringende bewoners in hun bestaan voorzien door het aanbieden van diensten en accommodaties.” vult directeur Berend Rosenboom aan. 

“Er mag door het Nederlands bedrijfsleven trouwens meer in Marokko geïnvesteerd worden. Als je weet dat Nederland en Marokko al zo’n 400 jaar betrekkingen onderhouden, dan is het vreemd dat Nederland maar 0,65% van de totale buitenlandse investeringen in Marokko voor zijn rekening neemt.”

Arjan leunt lachend achterover: “Niet alleen de investeringen nemen straks een vlucht.”

Het werk van ‘Morocco Land Development’ is gebaseerd op het opzetten van een nauwe samenwerking tussen de (lokale) overheid, regionale bedrijven en de bevolking om zodoende werkgelegenheid in de regio te creëren.


Tekstredactie | Omnigroen

Bij redigeren letten wij ondermeer op accenten, ambachtelijk taalgebruik, argumenten, grammatica, herhalingen, interpunctie, mannelijk of vrouwelijk (voorbeeld: logé = vrouwelijk, logee = mannelijk), opbouw, passief taalgebruik, samenvoegingen (voorbeeld: alle twee, allebei, onder meer, te allen tijde), verwijzingen (dat, deze, die, hij, zij), zinloze bijwoorden en overbodige bijvoeglijk naamwoorden. Schrijven is schappen, groei kan goed gedijen bij ruimte.

Aangeleverde versie

Vrouw met knotje in het haar en met een rode das tussen bomen ter illustratie van een artikel over bomen van de tekstschrijvers

Arbeidsontwikkeling bij mensen en groei van bomen, er zijn veel overeenkomsten. OMNIGROEN is een groenbedrijf werkzaam in de openbare leefomgeving. Het hoofddoel is om medewerkers werknemersvaardigheden te leren, zodat die deel kunnen nemen aan de reguliere arbeidsmarkt. In de openbare leefomgeving nemen bomen een prominente plaats in. Bomen groeien in stappen, als proces komt dit sterk overeen met de groei en ontwikkeling van werknemersvaardigheden bij medewerkers. Het belang van bomen voor onze leefomgeving. Bomen vallen op door hun omvang en hun duurzaamheid. Ze zijn heel bepalend voor de ruimtelijke invulling en de sfeer van onze leefomgeving. Tevens leveren bomen een positieve bijdrage aan het leefklimaat in de stad. Dit komt omdat bomen in staat zijn om met hun bladeren fijnstof op te vangen, lawaai te dempen, te zorgen voor beschutting tegen wind en felle zon en zuurstof te produceren. Tenslotte brengen bomen ons in verbinding met de seizoenen winter, lente, zomer en herfst. Door deze eigenschappen voelen mensen zich verbonden met bomen. Het is daarom verklaarbaar dat mensen in actie komen als er plannen zijn om bomen te kappen. Vanwege het belang van bomen voor het leefklimaat in de stad, besteedt de gemeente Den Haag veel aandacht aan de aanplant en het onderhoud van bomen langs de straat en in parken en bossen. Zo is er een bomenstructuurplan voor straatbomen en zijn er beheersplannen voor grote groengebieden gemaakt. Er is daarnaast een lijst van monumentale bomen in Den Haag samengesteld. Groenbedrijf Den Haag is het onderdeel van de Dienst Stadsbeheer dat zich bezighoudt met de aanplant en het onderhoud van bomen. De bouw van de boom. Een boom (dit geldt ook voor struiken) verschilt van andere planten omdat hij in de loop der jaren een houten stam opbouwt. Deze stam vormt een stevige basis voor een geraamte van takken en twijgen met knoppen. Elk jaar groeit de boom een stukje, de takken worden langer en tegelijkertijd weer wat dikker, want er vormt zich een nieuwe groei- of jaarring. Hetzelfde geldt voor het niet zichtbare deel van de boom, het wortelstelsel. Het wortelstelsel vormt het ondergrondse spiegelbeeld van de boomkroon. De bovenste wortels en de onderste takken staan rechtstreeks met elkaar in verbinding. De diepst liggende wortels zijn verbonden met de bovenste takken van de boomkroon. Er zijn uiteraard grenzen aan de hoogte en breedte die een boom kan bereiken. De groeiomstandigheden en de zwaartekracht zijn hier de belangrijkste beperkende factoren. Het ontwikkelen van mensen via een individueel ontwikkelplan (IOP). De hoofddoelstelling van OMNIGROEN is om mensen die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid ontwikkel mogelijkheden te bieden, zodat zij in staat zijn om volledig deel te nemen aan het arbeidsproces. De ervaring leert dat het in stappen werken en afronden van de persoonlijke leerdoelen de meeste kans biedt op succes. Door het behalen van kleine successen groeit het zelfvertrouwen en de motivatie om verder gaan. D.m.v. een individueel ontwikkel plan (IOP) dat de leidinggevende met de medewerker begint, kunnen de leerdoelen worden vastgesteld. Gedurende het IOP-traject ontdekt de medewerker waar het om gaat en waar hij goed in is. Ook kan worden ontdekt waar de grenzen liggen. Het laatste is mogelijk niet altijd leuk, maar het vergroot wel de zelfkennis en het inzicht van de medewerker en ook dat is groei. 


Gesnoeide versie

Besneeuwd landschap met kalenderdata, tekstredactie de tekstschrijvers
Ontwerp 2-weg

Arbeidsontwikkeling bij mensen en groei van bomen: de overeenkomsten

Bomen groeien in fases; als proces heeft dit overeenkomsten met de ontwikkeling van vaardigheden bij onze medewerkers. Het hoofddoel van Omnigroen is dan ook het stapsgewijs aanleren van werknemersvaardigheden, zodat ze deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. 

Het belang van bomen voor onze leefomgeving

Bomen zijn bepalend voor de ruimtelijke invulling en de sfeer van onze leefomgeving. Omdat ze in staat zijn om met hun bladeren fijnstof op te vangen, lawaai te dempen, te zorgen oor beschutting tegen wind of felle zon en het vermogen om zuurstof te produceren, leveren ze een positieve bijdrage aan het leefklimaat in een stad. Tenslotte brengen ze ons in contact met de seizoenen. Vanwege het belang voor het leefklimaat in de stad besteedt de gemeente Den Haag veel aandacht aan de aanplant en het onderhoud langs de straat, in parken en bossen. Zo is er een bomenstructuurplan en zijn er beheersplannen voor groengebieden. Groenbedrijf Den Haag is het onderdeel van de Dienst Stadsbeheer dat zich bezighoudt met de aanplant en het onderhoud.

Bouw van de boom

Een boom of struik verschilt van planten doordat hij in de loop der jaren een stam opbouwt. Elk jaar worden de takken langer en wat dikker; er vormt zich een nieuwe groei- of jaarring. Hetzelfde geldt voor het wortelstelsel. De wortel vormt het ondergrondse spiegelbeeld van de kroon; de bovenste wortels en de onderste takken staan rechtstreeks met elkaar in verbinding. De diepst liggende wortels zijn verbonden met de bovenste takken. Er zijn uiteraard grenzen aan de hoogte en breedte die een boom kan bereiken, de zwaartekracht is zo’n grens.

Het ontwikkelen van mensen via een individueel ontwikkelplan (IOP)

De doelstelling van Omnigroen is mensen die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid ontwikkel mogelijkheden te bieden, zodat zij in staat zijn om deel te nemen aan het arbeidsproces. De ervaring leert dat het in stappen werken en afronden van de persoonlijke leerdoelen de meeste kans biedt op succes. Door middel van een individueel ontwikkel plan (IOP) kunnen de leerdoelen worden vastgesteld. Gedurende het IOP-traject leert de medewerker waar hij goed in is. Ook kan worden ontdekt waar zijn grenzen liggen. Het laatste is mogelijk niet altijd leuk, maar het vergroot wel de zelfkennis en het inzicht; ook dat is groei. 


Webtekst | Woning restyling

Wat er voor de vindbaarheid noodzakelijk is tref je op deze pagina.

Woning restyling

Afbeelding van een modern interieur ter illustratie bij een tekst over styling van huizen, de tekst is van de tekstschrijvers
Ontwerp 2-weg

Als de werkelijkheid een kleurboek is dat je zelf opvult en bijkleurt met eigen dromen en ontgoochelingen, kan het zijn dat alles weer in het juiste licht geplaatst moet worden. Eigen huis is dan wel goud waard, maar om die waarde daadwerkelijk op de woningmarkt te verzilveren is bij lange na niet simpel. Een relatief goedkope manier om een huis voor een mogelijke koper toch aantrekkelijker te maken is het ‘restylen’ van het interieur. Juist omdat de aspirant koper tegenwoordig via internet bij u binnen kijkt en in enkele minuten beslist of hij tot bezichtiging overgaat. Waar de meesten van ons zich laten leiden door emotie, is het dan ook onze taak te verleiden. 

Objectief kijken kan niemand, al helemaal niet naar het interieur dat je gedurende jaren weloverwogen bij elkaar gesprokkeld hebt. Daarom is het van belang een professionele derde van uw woning een marketinginstrument te laten maken, want als bewoner kijkt u met een gekleurde bril naar de ruimte die u jarenlang ‘thuis’ heeft genoemd. 

Aspirant kopers kunnen vaak moeilijk door de persoonlijk getinte lagen van uw woning heenkijken. Tuurlijk gaan de kosten bij zo’n ingreep voor de baten, maar bedenk wel dat zo’n uitgave ook wat oplevert. Uit onderzoek is gebleken dat een investering van 1.500,- meer effect heeft dan het verlagen van de verkoopprijs met 5.000,- 

House of KIKI stelt na onderzoek onder de leden van het Centraal Netwerk voor Verkoopstylisten vast, dat woningen die een restyling hebben ondergaan sneller verkopen. 

In de huidige marktsituatie staan woningen langer te koop en wordt de verkoopprijs naar beneden bijgesteld. Hierdoor is het van belang dat woningen in uw bestand zich onderscheiden. Steeds meer van uw vakgenoten werken daarom samen met een verkoopstylist. Niet alleen om de huizen beter en sneller te verkopen, maar ook om de klant een extra dienst aan te kunnen bieden. In de VS en UK is het al veel langer de gewoonte een verkoopstylist in te schakelen voordat een woning op de markt wordt gepresenteerd. Via programmas  heeft dat gebruik ook in Nederland bekendheid gekregen. Logisch, hier wil iedereen veel voor weinig. Wij brengen u daarom voor weinig, uiteindelijk meer.


Webtekst | 3D-ontwerpbureau

Nog een voorbeeld van een tolerante opdrachtgever; fijn voor een creatieve tekstschrijver.

Hand met potlood op een scherm, ter verlevendiging van een webtekst door de tekstschrijvers

Kristalliseren: van idee naar vorm

Mijn studio is het domein van de metamorfose: gedachten worden er beeld, nemen vaste vorm aan. ideeën kristalliseren hier de hele dag om vervolgens in enkele gevallen door de frontale kwab langzaam via de rechterarm de muis te bereiken. Wat daaraan voorafgaat? Brain-briezen, schetsen, abstraheren. Ja meneer, zo beginnen we. Maar laat ik me voor ik verder ga, eerst even voorstellen.

Van belang is hier dat ik bouwkunde studeerde aan de HTS en communicatie aan de HEAO. Uiteraard haalde ik mijn diploma industrieel product ontwerpen aan de Haagse Hogeschool. Tot halverwege het eerste decennium van deze eeuw werkte ik als ontwerper bij een meubel-ontwerpbureau. Tijdens het wassen van mijn haar, tref ik zo nu en dan nog een enkele houtkrul. Mooie tijd. Niet “pappa” of “mamma” maar “zelf doen” waren volgens mijn moeder m’n eerste woordjes. Logisch dus dat ik vervolgens met de opgedane ervaring en ondernemerszin voor mezelf begon: Crystallize, samen met een partner mooie dingen maken, want vorm is mijn passie. Maakt niet uit hoe of wat. Vorm is volgens David Kendall trouwens alle meetkundige informatie die overblijft als de plaats, schaal en draaiing van een voorwerp buiten beschouwing worden gelaten. Voor mij is de ruimte die het inneemt daarbij van groot belang. In een later bericht hierover meer.

Waar was ik? Ohh ja… Net voorbij het begin. Brain-briezen, schetsen en abstraheren… Zo beginnen Silvian en ik na inventarisatie van de wensen van de klant. Het verzinnen, ontwikkelen en realiseren van helder vormgegeven producten, interieurs of visuele interactieve communicatie middelen zijn stuk voor stuk scheppende processen. Schepping heeft voor ons overigens niets met mystiek te maken, het is gewoon hard werken waarbij we voor onszelf en onze opdrachtgevers rekening houden met de drie eenheid People, Planet & Pecunia. De uitstraling van een bedrijf wordt tegenwoordig namelijk ook bepaald door de mate waarin het ecologisch besef uitdraagt: bedrijven willen zich op het gebied van duurzaamheid onderscheiden, op die manier trekken ze makkelijker vreemd kapitaal aan en zijn minder vatbaar voor claims. 

De verantwoordelijkheid voor de omgeving begint voor ons bij de materiaalkeuze. Neem nou bijvoorbeeld Kireiboard. Prachtig spul, ecologischer materiaal tref je amper; door de industrialisering van de landbouw wordt het voor veel agrariërs steeds moeilijker om hun eigen soja boontjes te doppen. Door dit product boeren sommigen weer goed; enkel en alleen door de stengels van Soja tot planken te verlijmen in plaats zoals vroeger, het als afval in de hens te steken. Maar goed, ook de natuur is verworden tot een marketing instrument en zelfs de grote boodschap valt tegenwoordig uiteen in kleine reclame boodschappen Niets is veilig in de handen van de jongens van de reclame. Ouderdom? Hopla… de boekhouder van zo’n reclamebureau wordt in een witte jas gehesen en smeert ons met een stalen gezicht de eeuwige jeugd aan. Naarmate de rollen van priesters en dominees in onze samenleving verbleken, winnen psychiaters en vooral reclame jongens aan glans, tot ze eindelijk het aureool van heiligen om het gezalfde hoofd dragen. 

Toch kan je slecht zonder ze. Ook wij moet zo nu en dan de aandacht op onze toko en anders doen we dat wel voor uw bedrijf, want de beeldentaal verandert voortdurend en wij vertalen de visuele eisen van de tijd in een product waarmee een ieder zich prettig voelt: want niets is beter voor de economie dan een onderneming in vorm.


Zakelijke tekst | Makelaar

Deze makelaar geeft blijk van zelfspot, onderscheidend binnen zijn vakgebied. Voor een tekstschrijver trouwens een prima uitgangspunt… met humor kunnen de tekstschrijvers uitstekend overweg.

 Vanuit moreel oogpunt is de wereld plat

Detail van een zichtbaar dure auto, ter illustratie van een zakelijke tekst van de tekstschrijvers op pagina portfolio.

Intro

 Vanuit moreel oogpunt is de wereld plat

“Ach makelaars, het zijn net mensen maar dan met iets meer geldingsdrang, dat kan lastig zijn voor een ander. Niets irritanter namelijk dan die goser met z’n grote waffel die, met een vergroeid mobieltje aan het oor, tonnen aan elkaar wauwelt en dan ook nog eens met de grootste auto van de hockeyclub rijdt. Weet je trouwens wie nóg erger zijn? Bedrijfsmakelaars! Die hebben het niet over tonnen maar over miljoenen, haha! Bij bedrijfsmakelaars gaat het om ‘t vloeroppervlak… pachtprijzen per vierkante meter… factor 12, 13, 14 maal de huur. Komen niet met de grootste auto maar met de snelste. Maar goed, ik heb niet de grootste auto, ook niet de snelste. Heb dan ook liever niet teveel klanten. Niet dat ik een hekel aan m’n werk heb, intégendeel. Nee, voor zes mensen kan ik me gerichter inzetten dan voor zestig. Simpel.”

“Ahhh, je bent er nog? Mooi, de eerste selectie hebben jij en ik blijkbaar doorstaan. En als je dit al niet meer leest heb je in ieder geval bijgedragen aan één van onze doelstellingen: kleinschaligheid.”

De zaak zelf

Luchtkastelen hebben een hoge hypotheek

Als je het kantoor van ‘Wientjens Bedrijfsmatig Onroerend Goed Makelaardij’ aan de statige Koninginnegracht binnenstapt, sta je al snel oog in oog met een omvangrijk schilderij; slechts bestaande uit nuances van de kleur groen; alsof Peter z’n minimalistische inslag op een artistieke manier samen wenst te brengen met de toekomst van zijn klanten. (Bij navraag bleek hij het overigens niet zelf te hebben geschilderd.)

Na het, als bezoeker, schudden van wat handjes ben ik er bijna zeker van dat hij je meeneemt naar de vergaderkamer waar een stoel of acht om een ovale tafel staan (er is een opvallende overeenkomst tussen de grootte van vergaderzalen en de ego’s van de eigenaren) om je, eenmaal zittend, over zijn passie te vertellen. Mij overkwam het in ieder geval wel. “Luister, je moet niet vergeten dat dit mijn leven is…

Ik heb opleidingen verzorgd voor de Stichting Opleiding Makelaardij van de NVM, ook was ik examinator bij SVM. Dat doe je niet zonder liefde voor het vak. Ook nú nog ben ik niet te beroerd om iemand, die aangeeft later voor zichzelf te beginnen, aan te nemen. Het is natuurlijk ook zo dat ik later graag goede contacten met collega’s heb, zodoende ‘voeling’ met de markt hou. Kennissen is tenslotte macht.” 

Diensten

De populariteit van casino’s is een demonstratie van niet-rationeel gedrag 

“Droge lucht hier Peter.””Ohhh, sorry, wil je iets drinken?” “Koffie graag.” Al pratend verlaat hij de kamer en, terwijl zijn stem middels de vloerbedekking in een ander vertrek geabsorbeerd wordt, loop ik door de vergaderruimte; opgerolde posters op de kast. Onwillekeurig glijdt m’n vinger over de rand op zoek naar stof: niets.

Mocht ik ooit een pandje kopen lijkt het mij geen gek idee om naast een damesmode winkel een zaak voor geluidsapparatuur te beginnen, denk ik op het moment dat Peter met een dienblad het vertrek alweer binnen huppelt. Tijdens het uitserveren is hij opnieuw verstaanbaar: “Nadat in 2001 de beëdiging is afgeschaft, mag elke VMBO-er zich makelaar noemen. Brancheorganisaties bewaken nu de kwaliteit met certificeringen en die hebben wij, we bestaan dan ook al decennia. Zo blijven we op de hoogte van de regelgeving en ontwikkelingen op de markt, suiker?” Ik knik en hij gaat verder: “Naast de bemiddeling tussen koop en verkoop doen we hetzelfde voor huur en verhuur. Voor huisvesting voor bedrijfseigenaren hebben we trouwens een specialiste: Bianca, da’s onze woning expert voor ondernemers. Ze kent die wereld als haar rokzak; heeft bedrijfsmatig onroerend goed gedaan en begrijpt wat een directeur wil.

Dan hebben we nog Dennis met zijn jeugdig elan, die jongen heeft z’n diploma’s en is bij ons adviseur BOG. Mijn specialisme is Taxatie, da’s handig voor álle diensten die we leveren. Joh, maakt mij niet uit, als het stenen heeft kan ik het taxeren, zelfs grafstenen. Nee, ik maak geen grap, heb eens een kerkhof getaxeerd. Je hebt geen idee wat daar bij komt kijken.” “Zijn katholieke begraafplaatsen tegenwoordig meer waard dan protestantse?” probeer ik nog, maar mijn gastheer gaat onverstoorbaar verder: “Een betrekkelijk nieuwe dienst is trouwens het beleggen in vastgoed. Ach, de Rooibos leurkende investeerder, die geld stopt in een als ‘groen’ omschreven aanplanting moet rekening houden met tegenvallende groei van bomen én kapitaal. Daar doen we natuurlijk niet aan, nee stééngoed, daar leven we van.”

Huur & verhuur

‘Airmiles’ laten zien dat je klanten zelfs met lucht kunt binden

“We concentreren ons eigenlijk nét iets meer op de zoekende partij dan op de opdracht gevende, terwijl die nu juist betaalt. Aan de andere kant voorkom je zo wel, door huurders goed te schiften, ellende voor de aanbieder.” Bianca, (makelaar wonen) komt de kamer binnen.  “Ik had het net over je.” “Vertel!” Er verschijnt een bedenkelijke frons op haar vriendelijke gezicht; “Nee, doe maar niet ook. Heb Harry Hond aan de lijn, of je weet hoe het komt dat in de huursector de verhouding tussen vraag en aanbod van kantoorpanden de laatste tijd zo ongelijk is.” “Ja, goede vraag, kan niet anders zeggen. Ik bel hem zo terug, kom er zo even bijzitten Bianca.” Staande achter Peter neemt ze gelijk het woord: “Tuurlijk wil je bij huur en verhuur de juiste partijen bij elkaar brengen. Ik merk dat ik dat wel onder de knie heb; als BOG-er heb ik executives, expets, en directeuren aan passende woonruimtes geholpen. Nee joh, daar heb ik echt wel het neusje van de zalm voor, maar als je het niet erg vindt bel ik nu even Harry terug. Sorry.”

Koop & verkoop

Heeft een oud vrouwtje gewoond, altijd onder een boom gestaan

“Bij koop of verkoop van een pand maken we gebruik van het NVM uitwisselingssysteem. Dat werkt mooi joh, da’s namelijk hét trefpunt voor NVM-ers en Funda, drukkerijen staan er ook op; de advertenties en posters moeten natuurlijk wel gedrukt worden. Voor zowel wonen als bedrijfsmatig spul maken we er gebruik van. Wist je niet he? Trouwens, hoe groter de gebouwen, hoe kleiner de lettertjes in het koopcontract. Ik bedoel dat je met meer rekening moet houden, moet je maar kunnen.”

Ik probeer hem uit z’n vergulde tent te lokken en vraag, terwijl ik m’n handen nonchalant achter m’n hoofd vouw: “Merk ik hier iets van balsturige animositeit richting soortgenoten?” “Er zitten goede bij, zeker, maar je hebt er ook een zooi bandieten tussen waarbij vergeleken ALi Baba en de zeven rovers werkelijk klungelige kleutertjes zijn. Die internet makelaar, kom hoe heet ie… sorry, schiet me even niet te binnen. Enfin, die heeft dus ergens een kantoortje en laat het feitelijk over aan de klanten, da’s handig hoor; jezelf geef je niet snel de schuld”.

Op docerende toon (is ie zeker niet verleerd) gaat hij verder: “Niets zo menselijk als de ‘attributiefout’: bij een ander schrijft men successen op het conto van de omstandigheden, als men zelf partij is ligt het aan de persoonlijkheid van de held in het verhaal. Goedkope dienstverleners zijn natuurlijk sowieso niet de meest briljante. Of dan die Bematax makelaars, (hoofdschuddend) dié gasten… Sta mij toe dat ik even glimlach, die denken: kom, dat kan ik ook; je stampt een gebouw uit de grond, doet een cursusje en hop! Ik lach al niet eens meer als ik zo’n zaak zie, word er alleen nog maar bedroefd van. Geldzucht is namelijk niet bevriend met kunde. Sterker nog, bij geestelijk gezonde mensen is het gedrag gericht op het benaderen van een ideaal. Toen ik een tijd geleden noodgedwongen met de trein moest reizen, besefte ik dat op het station zich bij voortduring twee kardinale momenten in het mensenleven afspelen; vertrek en aankomst, of in abstracto: hoop en vervulling. Zo zie ik de rol van een goede makelaar; een betrouwbaar station tussen hoop en vervulling.”

Taxatie

Wat voor de één een das is, is voor de ander een strop

“Na de overweging om me meer toe te leggen op bedrijfshuisvesting ben ik trouwens ook gelijk meer te weten gekomen over banken, woningbouwverenigingen, noem maar op. Nee, de ervaring gaat onderhand wel tellen. Taxeren is lastig hoor, twee identieke naast elkaar staande huizen kunnen sterk in prijs verschillen; bouwkundige staat, bodemgesteldheid, olietankje in de tuin, vliegroutes, bestemmingsplannen, zwangere vrouwen en wat niet al. Dan heb je ook nog te maken met tegengestelde belangen; de fiscus, verzekeringsjongens, de bank, koper, verkoper… allemaal hun eigen visie. Maar de basis voor een goede transactie blijft de taxatie, en ja, wat goed is? Dat ligt eraan hoe je iets beziet.”

Peter loopt naar de thermostaat “Heb je het ook zo koud? Omdat een groot deel van de lichaamswarmte via het hoofd verdwijnt, moet je bij koude voeten eigenlijk een muts opzetten. Ik bedoel, het is maar van welke kant je het bekijkt. Ik bedoel eigenlijk… het taxatie gat tussen vraag en aanbod moet kundig gevuld worden anders vragen banken je niet meer, ook dat is marktwerking.” 

Beleggen

Beter een nacht slapen over wat je van plan bent, dan wakker liggen om wat je hebt gedaan

Vanuit mijn ooghoek zie ik een hondje driftig kwispelend langs de kamer snuffelen. “Dat is Kareltje, onze mascotte, staat ook op onze affiches. Is een lief beestje, kwam hier binnenwandelen en is nooit meer weggegaan. Je staat er trouwens voor hoe goed zijn neus is voor botten die voor anderen onder het zand blijven liggen, maar waar was ik?” Ik gis: “Iets over een muts of zo?” Peter gaat weer zitten, spreid zijn armen en laat z’n handen op de tafelrand rusten, ademt in… “Zeg, huur jij of betaal je hypotheek?” Zonder het antwoord af te wachten gaat hij verder: “Bedrijfspanden vanaf ongeveer 10.000 vierkante meter waarvan 10% kantoorruimte, ik gok dat je dat niet redt maar ik vertel het je toch, kunnen bijvoorbeeld met een ‘sale and lease back’ constructie voor een bepaalde periode worden ondergebracht bij een beleggingsmaatschappij, waar je het dan vervolgens weer van terug huurt. Belastingtechnisch voordeliger dan eigen bezit: onroerend goed omzetten in munten geeft zo ook nieuwe investeringskansen. Ja man… er is natuurlijk meer mogelijk op het gebied van beleggingen, maar daarvoor moet je je varkentje hier maar eens leeg komen schudden.” Voor het voeren van een goed gesprek is een grote welbespraaktheid een handicap, dat is mij wel duidelijk.

Terwijl ik moed verzamel kijk ik naar het plafond om vervolgens Peter in de ogen te kijken terwijl ik uitblaas: “Eh Peter, waar ik eigenlijk voor kwam, die 100 Euro die ik je geleend heb…”