Dopper

Dopper: er is teveel plastic in de wereld, laten we er een plastic flesje aan toevoegen.

Polypropyleen, waaruit het grootse gedeelte van een Dopper bestaat, is prima te recyclen maar vergeet niet dat dat voor PET flessen ook geldt. Het oproepen van schuldgevoel is een zeer effectief verkoopargument, te herkennen in variaties op deze zin:  “Dit kunnen wij toch niet laten gebeuren?”  Bij Dopper gecomprimeerd tot “De oceaanredder”.  Pathetisch winstbejag.

Door ’t heffen van statiegeld op PET flessen is de kans behoorlijk groot dat die flesjes hergebruikt worden; dit in tegenstelling tot dat Dopper spul.